Τουρκία: Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο, Focus Business Türkiye, Δεκέμβριος 2022

Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας ανακοινώνει το ενημερωτικό δελτίο για την οικονομία, με αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες. Διαβάστε το κείμενο ΕΔΩ.