Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας , Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ακτινολογικών Φιλμ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας , Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ακτινολογικών Φιλμ»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: