Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων εργαστηρίων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων εργαστηρίων» 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: