Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αγγειακών Προθέσεων (Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις – καθετήρες με μπαλονάκι)»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αγγειακών Προθέσεων (Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις – καθετήρες με μπαλονάκι)»

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: