Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας προκηρύσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας προκηρύσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 

Σχετικά Αρχεία: