Τρόφιμα: Προϋποθέσεις κυκλοφορίας στην Καναδική αγορά

Από το Γραφείο Οικ. & Εμπορ. Υποθέσεων Τορόντο δημοσιεύθηκαν οι επίκαιρες προϋποθέσεις τροφίμων στην Καναδική αγορά. Διαβάστε αναλυτικά την ΕΔΩ την έκθεση