ΥΠΑ – Περίληψη διακύρυξης (1/2022)

ΥΠΑ – Περίληψη διακύρυξης (1/2022)

 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης μονάδων της ΥΠΑ.

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο

Σχετικά Αρχεία: