Υποστήριξη Τροχοφόρων Οχημάτων HUMMER της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Υποστήριξη Τροχοφόρων Οχημάτων HUMMER». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ