4η Ετήσια Εκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή των Εμπορικών Συμφωνιών της ΕΕ

 4η Ετήσια Εκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή των Εμπορικών Συμφωνιών της ΕΕ

H Γεν. Δ/νσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  μας γνωρίζει το σύνδεσμο (link) για την 4η Ετήσια Εκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή των Εμπορικών Συμφωνιών της ΕΕ (4th Annual Commission Report on the implementation of EU Trade Agreementsκαι το σύνδεσμο με δελτίο τύπου για τις Συμφωνίες της ΕΕ.