Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου  και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Υπ’ αριθ. 09/2022 από 20/12/2022 Διακήρυξη (Α.Δ.Α.: 9Β7Δ46ΜΤΛΒ-ΕΩΨ), που αφορά σε  διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου  και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ