Ψηφιακό δελτίο παράδοσης e-CMR – Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια η εισαγωγή του στις μεταφορές εμπορευμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τον τομέα των Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, ενημέρωσε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου περί της Κύρωσης του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (CMR). Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αφορά στην εισαγωγή του ψηφιακού δελτίου παράδοσης, γνωστού ως e-CMR, στις μεταφορές εμπορευμάτων και εφαρμόζεται ήδη από δεκάδες χώρες.

Στην ομιλία της στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, η κυρία Αλεξοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η κύρωση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά στο ψηφιακό δελτίο παράδοσης e-CMR, αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τον τομέα των εθνικών μεταφορών.
Όπως συμβαίνει με κάθε ψηφιοποιημένη διαδικασία ή υπηρεσία, η χρήση του e-CMR αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία, να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει το κόστος των μετακίνησης εμπορευμάτων και αγαθών. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, συνιστά ικανό λόγο υπερψήφισης του παρόντος σχεδίου νόμου.
Πρόκειται για μια ακόμα μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ψηφιοποίησης που υλοποιεί μεθοδικά από το 2019 η Κυβέρνησή μας, με τα γνωστά και εμφανή θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του κράτους, της συνεργασίας του με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζουμε πιστά και μεθοδικά αυτή τη στρατηγική, με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση εργασιών και διαδικασιών. Θυμίζω ότι αρχές Σεπτεμβρίου εισαγάγαμε την ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης.», τόνισε η κυρία Αλεξοπούλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών στην Ολομέλεια.

«Η διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων μέσω οδικών δικτύων διέπεται από ειδική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, το λεγόμενο Συμβόλαιο για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς. Η Σύμβαση αυτή αναφέρεται διεθνώς ως CMR.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνουμε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο που αφορά στο ψηφιακό δελτίο παράδοσης, το λεγόμενο e-CMR.
Η αρχική Σύμβαση CMR υφίσταται ήδη πάνω από 67 χρόνια. Υπεγράφη στη Γενεύη στις 19 Μαΐου 1956 και έχει επικυρωθεί από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Σε εφαρμογή αυτής, οι εταιρείες εμπορευμάτων, οι οδηγοί και όσοι παραλαμβάνουν αποστολές εμπορευμάτων οδικώς, χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο δελτίο παράδοσης CMR, το οποίο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, τα μέρη μεταφοράς και τα σημεία παραλαβής. Μέχρι πρόσφατα, τα έγγραφα του CMR ήταν μόνο σε έντυπη μορφή, ενώ με το e-CMR περνάμε στη σύγχρονη εποχή.
Στη Γενεύη στις 20 Φεβρουαρίου 2008, υπεγράφη το πρωτόκολλο για το e-CMR, αλλά εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2017, σε συνοριακή διέλευση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας.
Πρόκειται για το δελτίο παράδοσης που θα εκδίδεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τον μεταφορέα, τον αποστολέα ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο για την εκτέλεση συμβολαίου μεταφοράς. Έτσι, το δελτίο παράδοσης που αναφέρεται στη Σύμβαση, καθώς και κάθε επικοινωνία που σχετίζεται με την εκτέλεση συμβολαίου μεταφοράς για το οποίο εφαρμόζεται η Σύμβαση, μπορεί να συνταχθεί μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς την ανάγκη χρήσης χαρτιού.

Αυτονόητα, το ψηφιακό δελτίο παράδοσης, το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, θεωρείται ισότιμο με το προβλεπόμενο στη Σύμβαση δελτίο παράδοσης και ως εκ τούτου έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ και παράγει τα ίδια αποτελέσματα, με το έγχαρτο αντίστοιχό του.

Σε πρακτικό επίπεδο, το e-CMR επιτρέπει την ταχύτερη έκδοση παραστατικών λόγω της απλοποιημένης εισαγωγής δεδομένων, χωρίς την ανάγκη χρονοβόρων διαδικασιών χειρισμού χαρτιού, σάρωσης ή αρχειοθέτησης εγγράφων. Μειώνει, επίσης, τα σφάλματα εισαγωγής και επανεισαγωγής δεδομένων κατά την παράδοση και παραλαβή, διευκολύνει κατά πολύ την παρακολούθηση της πορείας των εμπορευμάτων προς τον προορισμό τους – ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι με την χρήση του, αυξάνεται η διαφάνεια στο σύστημα μεταφορών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του International Road-transport Union (IRU), του διεθνούς οργανισμού που εκπροσωπεί τον κλάδο των οδικών μεταφορών, το κόστος χειρισμού των δελτίων παράδοσης μπορεί να είναι τρεις έως τέσσερις φορές χαμηλότερο με τη χρήση του e-CMR, σε σχέση με το έγχαρτη διαδικασία που ακολουθείται στην αρχική Σύμβαση.
Η ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό αρχείο εξασφαλίζεται, αφού τα στοιχεία παραμένουν πλήρη και αναλλοίωτα, εκτός προσθήκης ή αλλαγής που προκύπτει κατά τη συνήθη πορεία της επικοινωνίας, της αποθήκευσης και της εμφάνισης στην οθόνη.
Κάθε τροποποίηση επί του ψηφιακού δελτίου παράδοσης, πρέπει να μπορεί να διαπιστωθεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο. Είναι μια σημαντική παράμετρος που θα βοηθήσει στην πάταξη της παράτυπης ή και παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.
Με άλλα λόγια, η ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του e-CMR, υλοποιείται με τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων μεθόδων, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την παραχάραξη ή αλλοίωση στοιχείων, σε σχέση με τα έντυπα δελτία παράδοσης. Το e-CMR, είναι απολύτως ασφαλές και εκτός των άλλων το αποδεικνύει η χρήση του από 34 άλλες χώρες. Για παρόμοιους λόγους, δεν υφίσταται φυσικά κανένα ζήτημα προστασίας ατομικών δεδομένων. Γενικότερα, είναι δεδομένο ότι τεχνικώς θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύονται οι συναλλαγές και θα ακολουθηθεί η πρακτική των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών, όπως συμβαίνει με όλες τις διαδικασίες ψηφιοποίησης που υλοποιούμε.
Πέραν της τεχνολογικής παραμέτρου, για την οποία όπως ανέφερα υπάρχουν ήδη οι λύσεις, τα ζητήματα που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή του e-CMR στη χώρα μας, θα εξειδικευθούν, με δευτερογενή νομοθεσία, με κοινές υπουργικές αποφάσεις, αφού υποστούν επεξεργασία από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αφού μελετήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η κύρωση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά στο ψηφιακό δελτίο παράδοσης, αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τον τομέα των εθνικών μεταφορών. Μια μεταρρύθμιση απαραίτητη για την εναρμόνισή μας με το διεθνές περιβάλλον.
Όπως συμβαίνει με κάθε ψηφιοποιημένη διαδικασία ή υπηρεσία, η χρήση του e-CMR αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία, να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει το κόστος των μετακίνησης εμπορευμάτων και αγαθών. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, συνιστά ικανό λόγο υπερψήφισης του παρόντος σχεδίου νόμου.
Εν τέλει, με την κύρωση του σχετικού Πρωτοκόλλου, διευκολύνουμε τις Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές Εμπορευμάτων που διενεργούνται οδικώς.
Πρόκειται για μια ακόμα μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ψηφιοποίησης που υλοποιεί μεθοδικά από το 2019 η κυβέρνηση μας, με τα γνωστά και εμφανή θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του κράτους, της συνεργασίας του με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζουμε πιστά και μεθοδικά αυτή τη στρατηγική, με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση εργασιών και διαδικασιών. Θυμίζω ότι αρχές Σεπτεμβρίου εισαγάγαμε την ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης.
Θεωρούμε λοιπόν πολύ σημαντική την υιοθέτηση του e-CMR για τις ελληνικές μεταφορές και σας καλούμε να υπερψηφίσετε το παρόν σχέδιο νόμου.
Σας ευχαριστώ.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ: e_CMR_PSIFISTHEN_NOMOSXEDIO