Συνδρομή για απόκτηση 81 γεννητριών, για την κάλυψη αναγκών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και θέρμανσης στην Ουκρανία

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει ότι η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα αιτήθηκε, στις 29 Σεπτεμβρίου, τη συνδρομή της χώρας μας για απόκτηση 81 γεννητριών, για την κάλυψη αναγκών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και θέρμανσης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Ποσότητα Γεννητριών