Διακήρυξη: Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο ετών

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο ετών». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ