8 δέσμες προτάσεων του ΣΒΕ για τη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΒΕ, Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2023

8 δέσμες προτάσεων για τη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη και Master Plan για την ανάσχεση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών στη Θράκη

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023, η καθιερωμένη συνάντηση των παραγωγικών φορέων με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει της ΔΕΘ. Η Πρόεδρος του ΣΒΕ παρουσίασε τις προτάσεις του συνδέσμου για την βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Επίσης με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Έβρο των τελευταίων ημερών, η κα Λουκία Σαράντη, πρότεινε προς την Κυβέρνηση την εκπόνηση ειδικού «Master Plan» για την ανάσχεση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών στη Θράκη, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των επομένων 12 μηνών.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, σε δήλωσή της υπογράμμισε:

Επειδή με αποζημιώσεις δεν λύνονται τα σημαντικά προβλήματα περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, προτείναμε την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων για τη Θράκη, αλλά κυρίως εκείνων που με βεβαιότητα θα αναδειχθούν πολύ σύντομα σε κοινωνικό, επιχειρηματικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στην περιοχή. Στο «Master Plan» ζητήσαμε να προδιαγραφούν συγκεκριμένες ενέργειες, να δημιουργηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να εξασφαλισθούν οι μηχανισμοί λειτουργικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις της περιοχής και να προβλεφθεί το κατάλληλο σχήμα «διακυβέρνησής» του.

Κατά τη συνάντησή μας με τον κ. Πρωθυπουργό, αναπτύξαμε οκτώ δέσμες κρίσιμων αναπτυξιακών θεμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 40 προτάσεις του Συνδέσμου μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και για την περιφερειακή ανάπτυξη:

Οι οκτώ δέσμες προτάσεων του ΣΒΕ είναι:

1. Ανάσχεση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών στη Θράκη
2. Αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού
3. Βελτίωση των υποδομών
4. Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
5. Μείωση του τεχνολογικού ελλείμματος
6. Βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος που αφορά την επιχειρηματικότητα
7. Εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, και,
8. Άμβλυνση των επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία

Δείτε ως συνημμένο το πλήρες υπόμνημα που κατατέθηκε από τον ΣΒΕ στον κ. Πρωθυπουργό