Λιβύη

Διεθνής Έκθεση Επικοινωνίας και Ψηφιακής Οικονομίας (Βεγγάζη, 6-9 Μαΐου 2024)

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του

Λιβύη – Οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις 2006 – 2009

ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007Libya – Country Profile – 2007ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008ΛΙΒΥΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008ΛΙΒΥΗ – ΟΙ…..