Έκθεση – Ανακοίνωση: CARPET & FLOORING EXPO 2023, στην Κωνσταντινούπολη

Στις 05 – 08 Δεκεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η << CARPET & FLOORING EXPO >> στην Κωνσταντινούπολη. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.icfexpo.com/en/