Έλεγχοι της ΓΔΔΕ επί Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Έλεγχοι της ΓΔΔΕ επί Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Αποστέλλεται, συνημμένα,  προς ενημέρωσή  σας, η υπ΄αρ. 152723/19-10-2022 εγκύκλιος  του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα « Έλεγχοι της ΓΔΔΕ επί Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών».

 

 

Έγγραφο ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΓΔΔΕ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (002)

 

Έγγραφο ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ