Δήμος Αλεξάνδρειας: Διαγωνισμός, για την “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021”

Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021”

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: