Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων απο το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων απο το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: