Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.112/2020 – «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.112/2020 – «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.