Διαπραγματεύσεις για σύναψη Περιεκτικής Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) ΕΕ-Ινδονησίας

Η Β6 Διεύθυνσης Πολυμέρων Οικονομικών Σχέσεων & Εμπορικής Πολιτικής ανακοινώνει διαπραγματεύσεις για σύναψη Περιεκτικής Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) ΕΕ-Ινδονησίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ