Εγκύκλιος σχετικά με την τροποποίηση της Συμφωνίας Ε.Ε. Ουκρανίας για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

Το Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την τροποποίηση της Συμφωνίας Ε.Ε. Ουκρανίας για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ