ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης»

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: