Ετήσια Έκθεση 2023 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας

Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ρουμανία εξέδωσε Ετήσια Έκθεση 2023 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ