Πρόσκληση Ημερίδας Διαβούλευσης ΣΔΛΑΠ (EL10) Θεσσαλονίκη 30.10.2023

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης σας προσκαλεί στην υβριδική ημερίδα διαβούλευσης µε θέμα τη:

«2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)», με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων.

Η ημερίδα διαβούλευσης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και ώρα 09:30 π.μ., στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα ΤΕΕ (Μ. Αλεξάνδρου 49) & διαδικτυακά.

Για δήλωση συμμετοχής, συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής

Η παρακολούθηση της ημερίδας διαβούλευσης είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία,  στην Αίθουσα ΤΕΕείτε μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο Facebook και το YouTube.

Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αποστέλλονται οδηγίες για τη διαδικτυακή σύνδεση.

Για τη διευκόλυνση της ροής της ημερίδας διαβούλευσης, θα είναι εφικτή η υποβολή σχολίων γραπτώς μέσω της σχετικής δυνατότητας που προσφέρουν το Youtube και το Facebook. Τα σχόλια θα μεταφέρονται προφορικά από το συντονιστή προς απάντησή τους από το πάνελ. Αν προτίθεστε να πάρετε τον λόγο προφορικά, παρακαλούμε, για τεχνικούς λόγους (έλεγχο της σύνδεσής σας κλπ.), να μας ενημερώσετε σχετικά εκ των προτέρων στο email diavoulefsi@sympraxis.eu. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα μέσα επικοινωνίας.

Για να υποβάλετε τα σχόλια σας στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης του έργου, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της ημερίδας: 

(+30) 210 7248644, diavoulefsi@sympraxis.eu

Το πρόγραμμα της Ημερίδας