Ζήτηση από ρουμανική εταιρεία για την προμήθεια 4.000 ρυζιού από ελληνική παραγωγική εταιρεία

Ζήτηση από ρουμανική εταιρεία για την προμήθεια 4.000 ρυζιού από ελληνική παραγωγική εταιρεία

Επισυνάπτεται συνημμένα, σημερινή επιστολή της ρουμανικής εισαγωγικής εταιρείας Best Acizitii, με την οποία ζητείται η συνδρομή του Γραφείου για την ανεύρεση

ελληνικής παραγωγικής μονάδας για την προμήθεια 4.000 τόνων ρυζιού.

 

Σχετικά Αρχεία: