Λιβύη – Οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις 2006 – 2009