Μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθούν σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντίστοιχα, με ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2024.

Αξιολογώντας τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και τη νομισματική πολιτική, είναι πλέον σκόπιμο να μετριαστεί ο βαθμός του περιορισμού της νομισματικής πολιτικής μετά από εννέα μήνες διατήρησης των επιτοκίων σταθερών. Από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά περισσότερο από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτικές βελτιώθηκαν σημαντικά.

Ταυτόχρονα, παρά την πρόοδο των τελευταίων τριμήνων, οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές καθώς αυξάνονται οι μισθοί και ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από τον στόχο το επόμενο έτος. Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος τόσο για τον μετρητικό όσο και για το βασικό πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω για το 2024 και το 2025 σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου.

Πληθωρισμός κατά μέσο όρο 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026.

Για τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, προβλέπεται κατά μέσο όρο 2,8% το 2024, 2,2% το 2025 και 2,0% το 2026.

Η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9% το 2024, 1,4% το 2025 και 1,6% το 2026.