Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαγωνισμού για την Κατασκευή και Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Διέγερσης και Ισομοιρασμού Φορτίων Μεταξύ Γεννητριών ΤΠΚ. ΛΑΣΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ Εκτιμώμενης Αξίας 84.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων)

Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαγωνισμού για την Κατασκευή και Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Διέγερσης και Ισομοιρασμού Φορτίων Μεταξύ Γεννητριών ΤΠΚ. ΛΑΣΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ Εκτιμώμενης Αξίας 84.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων) 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: