Περιοδικές Εκδόσεις του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας με ειδήσεις Οικονομικού & Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος από ΜΜΕ του Τατζικιστάν & Τουρκμενιστάν

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα εξέδωσε περιοδικές εκδόσεις του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ του Τατζικιστάν (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και του Τουρκμενιστάν (Γ’ τρίμηνο  2023).

ΔΕΛΤΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ