Περιοδική έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023)

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Μόσχας, της Πρεσβείας της Ελλάδας, εξέδωσε Ενημερωτικό Δελτίο με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ