Προμήθεια Άρτου από Ιδιωτικό Αρτοποιείο για τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την
Προμήθεια Άρτου από Ιδιωτικό Αρτοποιείο για τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της στους Πίνακες Ανακοινώσεων για την
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση,
Τχης(ΕΜ) Βακαλόπουλος Παναγιώτης
96 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
“ΧΙΟΣ”
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΡΔΟ “ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ”
ΤΚ: 82100
ΤΗΛ: 22710 84242

Σχετικά Αρχεία: