Προμήθεια Φαρμακευτικών Υλικών, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος, για τη διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικών Υλικών (φάρμακα κεντρικού νευρικού συστήματος), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ