Προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προΐόντων στη Μάλτα

Προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προΐόντων στη Μάλτα

 

Αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο σχετικά με την προώθηση ελληνικών φαρμάκων στην Μάλτα.  

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Με εκτίμηση, 

Σοφία Ζαχαρή

Γραμματέας ΟΕΥ Γ ‘

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr

Σχετικά Αρχεία: