ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

           

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΕ :1261
CPV:30192700-8, 35121500-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :711,30 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ17/5/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν σήμερα
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2024
  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 9/19-1-2024 για την προμήθεια γραφικής ύλης και σφραγίδων.
  4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 83/8-5-2024 με ΑΔΑ: ΡΒ4Π469ΗΛΚ-Ο4Μ ποσού 711,30€ που βαραίνει τον ΚΑΕ 1261
  5. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 11/1-5-2024, για την προμήθεια με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του ν. 4412/2016

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης για την προμήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης:

 

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ10 τεμάχια
2ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ10 τεμάχια
3ΚΛΑΣΕΡ 4-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΟΒ10 τεμάχια
4ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ20 τεμάχια
5ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ20 τεμάχια
6ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ20 τεμάχια
7ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ10 τεμάχια
8ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 (ΤΥΠΟΥ SKAG) ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ5 τεμάχια
9ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ30 τεμάχια
10ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ30 τεμάχια
11ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ30 τεμάχια
12ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ30 τεμάχια
13ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25×35 ΧΩΡΙΣ PAXΗ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ30 τεμάχια
14ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ POST IT, ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75x75mm (100Φ.)40 τεμάχια
15ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (κουτί 100τμχ)10 τεμάχια
16ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC CRISTAL1 κουτί των 50 τεμαχίων
17ΜΟΛΥΒΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ STAEDTELER NORIS 120HB1 κουτί των 12 τεμαχίων
18ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ No 64 (δυνατότητα συρραφής έως 12 φύλλα)3 τεμάχια
19ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 6430 κουτιά (των 2000 τεμαχίων)
20ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 2 ΟΠΩΝ ΓΙΑ 25 ΦΥΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ3 τεμάχια
21ΧΑΡΑΚΑΣ 30 ΕΚ. ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ3 τεμάχια
22ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17-18 ΕΚ.3 τεμάχια
23ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΤΥΠΟΥ AL205 τεμάχια
24ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΑΙΝΙΑ 15mm x 33m2 τεμάχια
25ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48mm x 60m1 τεμάχιο
26ΤΑΜΠΟΝ Νο 16 τεμάχια
27ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 30ml2 τεμάχια
28ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΑΥΡΟ 30ml1 τεμάχιο
29ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α410 συσκευασίες των 100 τεμ.
30ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ5 τεμάχια
31ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ5 τεμάχια
32ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΟΙ5 τεμάχια
33ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 5mm x 6m15 τεμάχια
34ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ 3.5mm ΜΠΛΕ2 τεμάχια
35ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ 3.5mm ΚΟΚΚΙΝΟ2 τεμάχια
36ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ 3.5mm ΜΑΥΡΟ2 τεμάχια
37ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 1mm ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ1 τεμάχιο
38ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 1mm ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ1 τεμάχιο
39ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 1mm ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ1 τεμάχιο
40ΣΓΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ 10x5cm τουλάχιστον2 τεμάχια
41ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΕΡΙΝΟΣ 100gr 60m περίπου1 τεμάχιο
42ΚΟΛΛΑ STICK ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 21gr1 τεμάχιο
43ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 4 ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΜΕ ΕΘΝΟΣΗΜΟ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ – 1 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ3 τεμάχια
44ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ1 τεμάχιο
45ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΔΙΠΛΗ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 4 ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΘΝΟΣΗΜΟ  ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ 4-5 ΣΕΙΡΩΝ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ1 τεμάχιο

 

Τιμολόγηση – Πληρωμή

Η πληρωμή για το σύνολο της αξίας της προμήθειας, θα γίνει ύστερα από την έκδοση σχετικού τιμολογίου του αναδόχου, καθώς και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

 

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε. να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132).

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ..

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μπίκας

Ε46-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ