Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Γ.Ν. Ζακύνθου

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για εξετάσεις αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξεως.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο

Σχετικά Αρχεία: