Πρόσκληση σε Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Βρείτε το δικό σας πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον στην Ελλάδα – Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Κυκλική Οικονομία”

Η Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, σας προσκαλούν σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα “Βρείτε το δικό σας πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον στην  Ελλάδα – Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Κυκλική Οικονομία“.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερώσει την Βιομηχανία, τις Περιφερειακές Αρχές, τους Δήμους, τον ακαδημαϊκό κι ερευνητικό κόσμο, τις ΜμΕ, την Κοινωνία των Πολιτών (οργανώσεις καταναλωτών, κοινωνικές επιχειρήσεις, κ.ά.), καθώς κι οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος κι ειδικότερα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν στην Κυκλική Οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο Πρόγραμμα LIFE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.

Βρείτε εδώ:  Find your EU Funding Programme for the Environment, Greece – Financing opportunities for the Circular Economy  περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο.

O σύνδεσμος για την εγγραφή βρίσκεται εδώ: Webinar Registration – Zoom

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου.