Συμφωνία – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων στρατιωτικών σχολών Ν. Αττικής (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ)

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη
Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας -πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων στρατιωτικών σχολών Ν. Αττικής (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ