Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία»

Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού συνολικού προϋπολογισμού # 11.400,00# €, άνευ Φ.Π.Α. (δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας 03-05-2022)


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, υποβάλλεται η  ορθή επανάληψη
της υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α
με Α.Δ.Α. ΨΚΦΖ46ΜΤΛΒ-0ΡΦ και παρακαλείσθε για την ενημέρωση των μελών
σας.


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΚΗΣ-ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101
ΤΚ:    13671
ΤΗΛ: 2102463507
PoL: 1725160
FAX: 2131527731

Σχετικά Αρχεία: