Υποχρέωση εγγραφής εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με Μαροκινό Διάταγμα εισάγεται Υποχρεωτική εγγραφή εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ