Ημέρα: 2 Μαρτίου 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά των λοιµώξεων συστηµατικής χρήσης, εµβόλια, αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά των λοιµώξεων συστηµατικής χρήσης, εµβόλια, αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα)»
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα……

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (αντιφλεγµονώδη και φάρµακα ρευµατικών νόσων)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (αντιφλεγµονώδη και φάρµακα ρευµατικών νόσων)»
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα……

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (φάρµακα µυοσκελετικών παθήσεων)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (φάρµακα µυοσκελετικών παθήσεων)»
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα……

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά της ψωρίασης)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά της ψωρίασης)»
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα……

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα για το αίµα, τα αιµοποιητικά όργανα)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα για το αίµα, τα αιµοποιητικά όργανα)»…..

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου)»
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα……

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιµυκητιασικά συστηµατικής χρήσης)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιµυκητιασικά συστηµατικής χρήσης)» 
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.
 …..

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα)»
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα……