Ημέρα: 14 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση Παράτασης Διαγωνισμού «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»» με κωδικό ΟΠΣ 5073390

Αναφορικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 με Τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ανακοίνωση Παράτασης Διαγωνισμού «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»» με κωδικό ΟΠΣ 5073401

Αναφορικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 με Τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ