88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΛΗΜΝΟΣ), δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών κυλικείου

Σας γνωρίζουμε ότι η 88η Στρατιωτική Διοίκηση Λήμνου, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα.

Σχετικά Αρχεία: